Dil, Müzik ve Dans KurslarıDil kurslarımız Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak, müzik ve dans kurslarımız İstanbul Taksim'deki merkezimizde yüz yüze yapılmaktadır. Kurslarımıza katılım koşulları için lütfen Kayıt sayfamıza gidin.


Komşu Dil Kursları

Komşu Diller başlığı altında, Türkiye’nin içinde ve etrafında konuşulan aşağıdaki dillerin kursları düzenlenmektedir:

Arapça Kursu
Arnavutça Kursu
Boşnakça Kursu
Bulgarca Kursu
Çerkezce Kursu
Ermenice Kursu
Farsça Kursu
Gürcüce Kursu
İbranice Kursu
Kürtçe Kursu
Lazca Kursu
Makedonca Kursu
Pomakça Kursu
Rusça Kursu
Sırpça Kursu
Süryanice Kursu
Yunanca Kursu
Zazaca Kursu

Tarihsel Dil Kursları

Tarihsel Diller başlığı altında, Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyalarında ortaya çıkıp zaman içinde konuşma dili olarak yok olmuş, ama geride bıraktıkları dil, tarih ve kültür mirasıyla güncel dil ve kültürlerimiz üzerinde çok önemli etkiler bırakmış olan aşağıdaki dillerin kursları verilmektedir:

Latince Kursu
Eski Yunanca Kursu
Sümerce Kursu
Hititçe Kursu
Urartuca Kursu
Akadca Kursu
Asurca Kursu
Babilce Kursu
Tarihi Türk Lehçeleri Kursu
Osmanlıca Kursu

Yerel ve Bölgesel Dans Kursları

Zeybek Harmandalı Kursu
Yunan Dansları Kursu
Kürt Dansları (Govend) Kursu
Ermeni Dansları Kursu
Bulgar Dansları Kursu
Arnavut Dansları Kursu
Makedon Dansları Kursu
Sırp Dansları Kursu
Boşnak Dansları Kursu
Roman Dansları Kursu

Müzik Enstrüman Kursları

Def - Erbane Kursu
Bendir Ritim Kursu
Buzuki Kursu
Santur Kursu
Tembur KursuBizi Sosyal Medyada Takip edin