Akadca Asurca Babilce Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırAkadca Asurca Babilce kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 7 Kasım 2023
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Salı, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 4 Ay, 48 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1300 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 12 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı iletisim@geoaktif.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Akadca Asurca Babilce kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacaktır. Temel düzey için kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 48 saat, 16 ders, 4 ay olacaktır. Bu dört ayın ardından, katılımcıların ilgisi doğrultusunda ileri düzey sınıf da başlatılabilecektir.

Hedef: Çivi yazısı ve Akadca kursumuzda öğrencinin, Sumerlerden sonra bölgede hakim güç haline gelmiş olan Akadların siyasi ve kültürel tarihiyle birlikte dönemin uluslararası dili haline gelen Akad çivi yazısı ve Akad dili grameri konularında temel bilgiler edinmesi, Mezopotamya başta olmak üzere Anadolu’da bulunan Akadca ve Akadcanın lehçeleri olan Asurca ve Babilce metinler (mektuplar, kanunlar, analler, dini ve edebi metinler) üzerine temel düzeyde okuma ve çeviri yapa yetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir. Belirlenen eğitim süresini disiplinli şekilde çalışarak tamamlayan bir öğrenci, online kaynaklar ve basılı yayınlardan temin edebileceği Akadca ve Akadcanın lehçeleri olan Asurca ve Babilce çivi yazılı metinleri okuyup anlayabilecek, temel kaynakları ve araçları kullanmayı öğrenecek, edindiği temel çivi yazısı ve kültür tarihi bilgileri sayesinde dilerse çivi yazısıyla yazılmış farklı diller üzerine de kendini geliştirmeye devam edebilecektir.

Yöntem ve Materyal: Dersimizde öncelikle Sumerlerden sonra bölgede hakim güç haline gelen Akad siyasi ve kültür tarihine (dolayısıyla Mezopotamya Kültür Tarihi’ne) giriş yapıldıktan sonra Akad çivi yazısı ve Akad dili gramerine geçiş yapılacaktır. 2. aydan itibaren Kolay Akadca Metinler üzerinden hem çivi yazısı hem de gramer bilgilerini pekiştirirken Akadca çivi yazılı metinleri analiz etmemizi sağlayan işaret listeleri ve gramer kaynakları öğrenilecektir. Bununla birlikte Akadca’nın lehçeleri olan ve hem dönemlerine hem de coğrafi farklılıklara göre değişim gösteren iki diğer dil unsuru olan Asurca ve Babilce işaret listeleri ve temel gramer unsurları dersimizin temelini oluşturacaktır. Akadca çivi yazılı metinler çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok farklı alan ve konuda yazılmış olan bu metinler Akadca, Babilce ve Asurca olarak derslerimizin kalan kısmında seçilerek, okuma ve gramer pratikleri yapılacaktır. Dersimizin içeriği, Mezopotamya Kültür Tarihi, Akad çivi yazısı, Akadca gramer, Asurca çivi yazısı ve grameri, Babilce çivi yazısı ve grameri başlıklarıyla bu dillerin temel düzeyde kelime bilgisi, cümle yapısı, fiil çekimleri gibi temel gramer kuralları ve kolay metin okuma çalışmalarından oluşmaktadır.

Çivi yazısı ve Akadca, Asurca, Babilce Hakkında

Sumerce'den sonra bölgede (Mezopotamya’da) geçerli dil olan Akadca, bugünkü Arapça ve İbranice’nin dahil olduğu Semitik dil ailesinin üyesidir. Sargon döneminde kullanılan Eski Akad lehçesinden sonra Akadca, Asurca ve Babilce olmak üzere iki temel lehçeye ayrılmıştır. Bu lehçeler de zaman ve coğrafi alanları içinde geçirdikleri değişikliklere göre Eski, Orta ve Yeni başlıkları altında incelenmektedir. Akadca kelimeler, temel olarak alınan 3 konsonant (sessiz harf) ve bir kök vokaline(sesli harf), başka vokaller eklenmesi veya konsonantların çiftlenmesi ve sonra da bu kelimenin çatısına ön ve sonekler getirilmesiyle oluşturulmaktadır. (Örn. sbt (kök vokali a), Mastar hali, sabatum "yakalamak", isabbat "o yakalar", isbat "o yakaladı'', sabat "yakala", Yani, aslında her sesin bir hece ile ifade edildiği çivi yazısı Akadca'nın dil yapısına uygun değildir. Bu nedenle, önemli ölçüde kelimelerin fonetik olarak ifade edilmesiyle birlikte, buna ek olarak Akadlı katipler, Akadca kelimeleri yazmak için, Sumerce logogramları da kullanmışlardır. Örn. Akadca "koyunlar'' anlamına gelen immeru kelimesini Sumerce şekliyle UDU MEŠ olarak yazmışlar; ya da iki dili karıştırarak, Sumerce "büyük" anlamına gelen GAL kelimesinin sonuna Akadcası olan rabû kelimesinin sonunu ekleyerek bunu GAL- u şeklinde ifade etmişlerdir.

Sumer hece sistemini benimseyen Akadlar, kendi dillerine uygun yeni hece değerleri de yaratarak, "çok seslilik" (potypbonie) ve "çok işaretlilik"(polysemie) sistemlerini geliştirmişlerdir".. örn. Sumerce ŠU "el'' işareti Akadca okunuşu qadu ile birlikte, šu'nun yanı sıra, "qad, qat' hece değerlerini de yazıya kazandırmışlardır.

M.Ö. 2.binde diplomatik yazışma dili olan ve yaklaşık 2500 yıl süreyle Eski Yakın Doğu kültürüne aracılık eden Akadca çivi yazılı belgeleri, doğal olarak kendine çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Bu yayılım sonucunda Akadca'nın merkezi lehçelerinin yanı sıra "çevre" (peripberal) dialektler de ortaya çıkmıştır. Susa, Boğazköy, Alalah, Nuzi, Ugarit ve Amarna'da ortaya çıkarılan bu belgeler, Akadca yazılmış olmalarına karşın çeşitli lokal dillerin etkisi altında kalmışılardır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. O yüzden bir dil kursuna katılırken uzun ve yorucu bir sürecin bizi beklediğini dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ilk zamanlarında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk dönemlerinden itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin