Geoaktif Hakkında Birkaç Söz2010 Yılında İstanbul Beyoğlu’nda kurulan Geoaktif Kültür Merkezi, ülkemizde ve etrafımızda birlikte bir ömür geçiren farklı kültürlerin birbirini keşfetmesine, tanışmasına ve yakınlaşmasına vesile olabilmek için faaliyet yürütüyor. Bu yanıyla coğrafyamızdaki ve etrafımızdaki kültürler arasında bir kesişme ve buluşma noktasıdır.

Merkezimizde Komşu Diller başlığı altında, Türkiye’nin içinde ve etrafında konuşulan etnik diller üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, Farsça, Yunanca, Kürtçe, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, Pomakça, Arapça, İbranice, Rusça, Gürcüce, Ermenice, Süryanice, Çerkezce, Lazca, Zazaca dillerinde kurslar düzenlemekteyiz. Yine coğrafyamızdaki ve komşu coğrafyalardaki farklı etnik grupların müzikleri, dansları ve genel kültürleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Dil kursları, müzik enstrüman kursları ve dans kursları gibi düzenli ve uzun süreli eğitimlerin yanı sıra, aynı zamanda tek seferlik atölye, seminer ve panel gibi etkinlikler de düzenliyoruz.

Çalışmalarımız yalnızca yaşayan dil ve kültürleri değil, aynı zamanda Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyalarında ortaya çıkıp zaman içinde konuşma dili olarak yok olmuş, ama geride bıraktıkları dil, tarih ve kültür mirasıyla güncel dil ve kültürlerimiz üzerinde çok önemli etkiler bırakmış olan tarihi dilleri de kapsamaktadır. Merkezimizde Tarihsel Diller başlığı altında Sümerce, Akadca, Asurca, Babilce, Hititçe, Urartuca, Eski Yunanca, Latince, Tarihi Türk Lehçeleri ve Osmanlıca kursları da verilmektedir. Gerek Komşu Diller gerekse de Tarihsel Diller kapsamındaki kurslarımızı, imkanlar dahilinde, özellikle de yetkin öğretmenler bulabildiğimiz ölçüde, daha mikro dil ve kültürlere doğru genişletmeyi hedefliyoruz.

Bizler, tek bir kültürün daracık kalıplarına mahkum olunmaması gerektiğine inanıyoruz. Kültürler yan yana, birlikte güzeldir. Tek başlarına sıkıcı ve kasvetli bir taşra kasabası görünümündedirler. İşte bu yüzdendir ki, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın cömertçe bize bahşettiği bu büyük kültür yelpazesinde herkese yer olduğuna inanıyoruz. Dünyanın giderek tek tipleştiği bir çağda, hala kocaman bir kültür şöleni içinde yaşıyor olmak hepimiz için paha biçilmez bir armağan. Geoaktif Kültür Merkezi olarak, imkanlar ölçüsünde, yerelden evrensele uzanan bir çeşitliliği yan yana getirmenin çabası içindeyiz.Resmi Bilgiler


Geoaktif Kültür ve Yayıncılık Cemal Atila
Şehit Muhtar Mah. Atıf Yılmaz Sok
No: 16 Kat: 4-5 Beyoğlu -İstanbul
Tel: 0212 - 244 85 63
Email: iletisim@geoaktif.com + geoaktif@gmail.com
Web: www.geoaktif.com

Beyoğlu Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No: 1020121014

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 822113-0

Banka Hesap Bilgileri
Cemal Atila - Geoaktif Kült. Yay.
Garanti Bankası
Taksim Meydan Şubesi 28
Hesap No: 6689066
İBAN:TR730006200002800006689066

Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook: https://www.facebook.com/Geoaktif
Twitter: https://twitter.com/Geoaktif
Instagram: https://www.instagram.com/geoaktif
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/geoaktif
Youtube: https://www.youtube.com/GeoaktifCulture
Bizi Sosyal Medyada Takip edin