Zazaca Kursu


Zazaca kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli talep oluştuğunda.
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Sonradan netleşecek.
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat.
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat.
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 300 TL.
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır.
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Süre: Zazaca Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Zazaca kursumuzda öğrencinin Zazaca okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Zazaca görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Zaza tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Zazaca eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Zazaca Hakkında

Ülkemizde Türkçe ve Kürtçe’den sonra en çok konuşulan üçüncü dil olan Zazaca, ağırlıklı olarak Türkiye’de olmak üzere, Irak, İran ve Kazakistan’daki bazı küçük bölgelerde konuşulmaktadır. Köken olarak Hint-Avrupa dil grubunun İrani diller dalına mensup olan Zazaca, Türkiye’de nüfusu 2 ile 5 milyon arasında tahmin edilen Zaza toplumu tarafından konuşulmaktadır. Günümüzde tamamen Latin alfabesiyle yazılan Zazaca, Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerinde en çok konuşulan dil olmasının yanı sıra, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Urfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum gibi doğu illerinde, Kayseri ve Aksaray gibi İç Anadolu illerinde de konuşulmaktadır. Zazaca uzun bir dönem boyunca Kürtçe’nin bir lehçesi olarak kabul edilmiş, ancak 1980’li yıllardan itibaren başlayan araştırma ve tartışmalar sayesinde, Zazaca’nın kendi başına bağımsız bir dil olduğu tezi büyük ölçüde benimsenmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinin dil yasaklamalarından Zazaca da fazlasıyla nasibini almış ve bu yüzden Zazaca literatür ağırlıklı olarak Avrupa’da oluşmuştur. Son yıllarda baskılar büyük ölçüde gevşese de, Türkiye’nin üçüncü büyük dili olan Zazaca, hala temel bir kurumsallaşmadan yoksundur.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.