Urartuca Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırUrartuca kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli öğrenci toplandığında
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Sonradan duyurulacak
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 4 Ay, 48 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı iletisim@geoaktif.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Urartuca kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacaktır. Temel düzey için kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 48 saat, 16 ders, 4 ay olacaktır. Bu dört ayın ardından, katılımcıların ilgisi doğrultusunda ileri düzey sınıf da başlatılabilecektir.

Hedef: Urartuca kursumuzda öğrencinin, Doğu Anadolu, İran ve Ermenistan sınırlarını kapsayan ve büyük bir coğrafyada etkinliğini sürdürmüş olan Urartuların siyasi ve kültürel tarihiyle birlikte Yeni Asur hece sistemiyle kullandıkları çivi yazısı ve Urartu dili grameri konularında temel bilgiler edinmesi, temel düzeyde okuma ve çeviri yapma yetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir. Belirlenen eğitim süresini disiplinli şekilde çalışarak tamamlayan bir öğrenci, online kaynaklar ve basılı yayınlardan temin edebileceği Urartuca çivi yazılı metinleri okuyup anlayabilecek, temel kaynakları ve araçları kullanmayı öğrenecek, edindiği temel çivi yazısı ve kültür tarihi bilgileri sayesinde dilerse çivi yazısıyla yazılmış farklı diller üzerine de kendini geliştirmeye devam edebilecektir.

Yöntem ve Materyal: Dersimizde öncelikle Urartu siyasi ve kültür tarihine giriş yapıldıktan sonra Urartu çivi yazısı ve Urartu dili ve gramerine geçiş yapılacaktır. 2. aydan itibaren Kolay Urartuca Metinler üzerinden hem çivi yazısı hem de gramer bilgilerini pekiştirirken Urartuca çivi yazılı metinleri analiz etmemizi sağlayan işaret listeleri ve gramer kaynakları öğrenilecektir. Urartuca çivi yazılı metinler çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok farklı alan ve konuda yazılmış olan bu metinler konularına göre derslerimizin kalan kısmında seçilerek, okuma ve gramer pratikleri yapılacaktır. Dersimizin içeriği, Urartu Kültür Tarihi, Urartu Çivi Yazısı ve Urartu Dili ve Grameri başlıklarıyla bu dilin temel düzeyde kelime bilgisi, cümle yapısı, fiil çekimleri gibi temel gramer kuralları ve kolay metin okuma çalışmalarından oluşmaktadır.

Urartuca Hakkında

Urartu krallığına ait kale, kent, stel, yazıt, sulama kanalı gibi arkeolojik maddi kültür kalıntıları göz önünde bulundurulduğunda Urartu coğrafyası Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran ve günümüz Ermenistan sınırlarını kapsayan yaklaşık 220.000 km 2 ‘lik geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu geniş alan yüksek dağ sıraları veya akarsu vadilerinin oluşturduğu doğal sınırlarla birbirlerinden ayrılmış havzalardan oluşmaktadır. Krallığın sınırlarını Karasu Havzası, Yukarı Aras Havzası, Aşağı Murat Havzası, Yukarı Murat Havzası, Van Gölü Havzası, Urmiye Gölü Havzası, Başkale Bölgesi ve Orta Aras Havzası oluşturmaktadır.

Urartular, MÖ 13. yy.’da Uruatri ve Nairi adında küçük topluluklar halinde tarih sahnesinde görülmeye başlamışlardır. 9. yy.’da Tuşpa(Van) merkezli kurdukları krallık ise, MÖ 590 yılında Medler tarafından yıkılmıştır. Yazılı belge vermedikleri krallık öncesi dönem tarihi ancak, Asur kaynaklarından öğrenilmektedir.

Çivi yazısını, artık Anadolu’nun neredeyse terk ettiği bir dönemde kullanmaya başlamış olan Urartuların yazıda kullandıkları sistem, Yeni Asur hece sistemi ile aynı olduğu için, yazıyı da büyük olasılıkla onlardan almışlardır. Urartu Dili’nin ise Hurrice ve bazı Kafkas Dilleriyle yakınlığı tespit edilebilmiştir.

Urartular, çivi yazısını önemli ölçüde taş ve kayalara uygulamışlardır. Belgeler arasında yapı kitabeleri ve steller çoğunlukta olmakla birlikte, az sayıda kil tablet ve madeni örnekler de mevcuttur. Urartular kendilerine özgü bir hiyeroglif (resim yazısı) sistemi de kullanmışlardır. Bunun temel nedeni olarak, Geç Hitit şehir devletlerinden olan Tabal krallığında hiyeroglif kullanılması ve Urartuların onlarla temas halinde bulunması gösterilmektedir. Bu örneklere çoğunlukla keramik kaplar üzerinde ve az sayıda mühürlerde rastlanılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. O yüzden bir dil kursuna katılırken uzun ve yorucu bir sürecin bizi beklediğini dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ilk zamanlarında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk dönemlerinden itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin