Online Lazca Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırLazca kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf:Yeterli öğrenci toplandığında
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Sonra duyurulacak
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Süre: Lazca Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Lazca kursumuzda öğrencinin Lazca okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Lazca görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Laz tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Lazca eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Lazca Hakkında

Doğu Karadeniz’de, Rize’nin Pazar ilçesinden Gürcistan sınırına dek olan bölge temel olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve nüfusu yaklaşık 1,5 milyon civarında tahmin edilen Laz halkının dilidir. Lazların eski zamanlardan beri yerleşik oldukları Hopa, Borçka, Arhavi, Ardeşen, Fındıklı ve Pazar gibi Doğu Karadeniz ilçeleri, Osmanlı zorunlu göçleri nedeniyle yerleştikleri Akçakoca, Sapanca, Yalova, Karamürsel, Gölcük, Düzce, İzmit ve Bursa kent merkezleri ve köyleri, Gürcistan’ın Batum kentinin bazı köyleri, yine Sovyetler Birliği’nin sürgün politikaları sonucu yerleştikleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Estonya gibi ülkeler, hep birlikte Lazcanın yayıldığı coğrafyayı oluşturmaktadır. Linguistik açıdan Güney Kafkas dil ailesine mensup olan Lazca, köklü bir sözlü anlatım geleneğine sahipken, ilk Lazca yazım denemeleri ancak 19.yy dolaylarında başlayabilmiştir. Lazların yaşadıkları ülkelere bağlı olarak Kiril ve Gürcü alfabesi de kullanılmakla birlikte, 1980’li yıllarda Almanya’da yaşayan Lazlar tarafından Latin alfabesinden uyarlanan 35 harflik alfabe, Avrupa ve Türkiye kaynaklı Lazca literatürün temel alfabesi olarak standartlaşmıştır. Lazca dil-kültür çalışmaları 1990’lı yıllardan itibaren yoğunlaşırken, genç nüfus tarafından konuşulmadığı için ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin