Online Sırpça Kursu

Derslerimiz Zoom uygulaması üzerinden canlı olarak yapılmaktadır

Sırpça kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 30 Nisan 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Salı, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı geoaktif@gmail.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Sırpça Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Sırpça kursumuzda öğrencinin Sırpça okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Sırpça görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Sırp tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Sırpça eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Sırpça Hakkında

Güney Slav dillerinden biri olan Sırpça günümüzde, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Yunanistan, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, ABD, Kanada ve İtalya’da yaklaşık 10 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’da resmi dil statüsündeyken, Hırvatistan, Macaristan, Karadağ, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Romanya’da azınlık dili statüsündedir. Sırpça Avrupa dilleri içinde, iki alfabe kullanma özelliğiyle öne çıkmaktadır. Sırpça için yazı sistemi olarak hem Kiril (1814’ten itibaren) hem de Latin (1830’dan itibaren) alfabesi kullanılmıştır. Sosyalist Yugoslavya rejimi döneminde ise sadece Kiril alfabesi kullanılmıştır. Yugoslavya dağıldıktan sonra tekrar her iki alfabe beraberce kullanılmış, ancak 2006 yılında Sırbistan’da Kiril alfabesi resmi alfabe olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen çift alfabe kullanımı günümüzde de devam etmektedir. Şöyle ki, resmi kurum ve kuruluşlar Kiril alfabesini kullanmakta, özel kurum ve kuruluşlar ise Latin alfabesini benimsemektedir. Halk her iki alfabeyi de rahatça kullanabilmektedir.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin