Sirtaki ve Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu


Sirtaki ve Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu

Sınıf Bilgileri

Başlangıç Tarihi: Ekim 2024
Seviye: Tüm seviyeler
Gün/Saat: Eylül ayında duyurulacak
Ders Süresi: Haftada bir gün, 4 saat
Toplam Kurs Süresi: 4 Ay, 64 saat
Kurs Ücreti: Eylül ayında duyurulacak
Sınıf Kapasitesi: 12 Kişi

Başvuru ve Kayıt:

iletisim@geoaktif.com


Lütfen bu sayfadaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, ad-soyad ve tel numaranızı iletisim@geoaktif.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Temel Kurs Bilgileri

Kursun Amacı

Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu bu alanda yetkin eğitmenler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Eskiden beri ülkemizde ilgi odağı olan Yunan dansları son yıllarda hayli yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmayla birlikte nitelikli eğitmenlere duyulan ihtiyaç da artmıştır. Programın amacı sözkonusu ihtiyacı karşılamak üzere donanımlı eğitmenler yetiştirmek ve şu anda oldukça düşük seviyelerde olan eğitmen niteliğini yükseltmektir. Kursu başarıyla tamamlayacak bir eğitmen adayı, Yunanistan'ın tüm bölgelerinden toplamda 80 civarında dansı dünyanın her yerinde rahatça öğretebilecek, Yunancayı belli ölçüde kullanabilecek ve Yunanistan hakkında derinlikli bir genel bilgiye sahip olacaktır.

Kursun İçeriği

Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu biri Teorik, diğeri ise Teknik olan iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölüm detayları aşağıda verileceği üzere, Yunanistan ve Yunan dünyasıyla ilgili temel bilgilerin edinilmesini ve başlangıç seviyede dil eğitimini içermektedir. Teknik bölüm ise uygulamalı dans çalışmasını içermektedir.

Dil Çalışması

Eğitmen sadece dans-müzik alanı için değil, ama aynı zamanda bu kültürde derinleşebilmek için dile ihtiyaç duyacaktır. Dil çalışması ile, eğitmenin basit düzeyde Yunanca dil bilgisine sahip olması, Yunanca okuma-yazma, dinleme-anlama becerisi edinmesi ve günlük basit dilde kendisini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. Bu standart bir dil kursu olmayıp, kapsamı daraltılmış, ihtiyaca yönelik bir dil çalışmasıdır.

Tarih Çalışması

Eğitmenin temel düzeyde Yunan tarih bilgisine sahip olması genel anlamda eğitmenin saygınlığını arttıracaktır. Ama bundan daha önemlisi, dans ve müziklerle ilgili özgün durumların anlaşılması bakımından tarih bilgisi elzemdir. Tarih çalışmasında, MÖ 1500 dolaylarından günümüze olan tarihsel dönem özet kesitler halinde ele alınacaktır.

Coğrafya Çalışması

Dans ve müziğin coğrafya ile çok temel bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Coğrafya çalışmasında Yunanistan'ın tüm coğrafi bölgeleri ele alınacak; bölgeler arası farklılıklar, benzerlikler ve ayırım noktaları üzerinde durulacaktır.

Kültür Çalışması

Dans ve müzik, toplumsal kültürün iki önemli öğesi olduğu için diğer kültürel boyutlarla yoğun bir etkileşim içindedir. Dans ve müziğin başarısı, bir bakıma diğer kültürel alanlardan ne kadar beslendiğine bağlıdır. Bu anlamda eğitmenin Yunan kültür dünyasını öğrenmesi, anlaması ve içselleştirmesi gerekmektedir. Kültür çalışmasında edebiyat, sinema vb. kültürel alanlar incelenecektir.

Popüler Bilgi Çalışması

Bu başlık altında Yunanistan ile ilgili güncel, popüler bilgiler işlenecektir. Yunanistan'da cereyan eden önemli/ilginç sosyal ve siyasal olaylar, bilgiler, kişiler, yerler vb. ele alınarak, eğitmenin ülkenin genel karekteristiği hakkında fikir sahibi olması sağlanacaktır.

Müzik Çalışması

Kursun önemli konularından biri de müziktir. Bu çalışmada, esasen ülkemizde çok küçücük bir kısmı bilinen Yunan müzik deryasının derinliklerine dalacağız. Belli başlı müzik türleri ve akımları, tipik bölgesel müzikler, önemli müzik şahsiyetleri, önde gelen besteciler ve elbette dans müzikleri bu çalışmanın konusu olacaktır.

Dans Çalışması

Dans elbette kurstaki en temel, en uzun ve en yorucu çalışmayı oluşturmaktadır. Programın toplam süresi olan 4 ay boyunca, Yunanistan'ın tüm bölgelerinden toplamda 80 civarında dans çalışılacaktır. Dans çalımasında öğrenme-öğretme prensibi temel alınacaktır, yani eğitmen hem dansı öğrenecek hem de dansı nasıl öğreteceğini öğrenecektir. Her bir dans sosyal, kültürel, müzikal ve teknik boyutlarıyla incelenecek; derslerde Yunanca terminoloji ve Yunanistan standartları esas alınacaktır.

Pedagojik Çalışma

Sonuçta bu bir eğitim olduğu için, eğitmen adayının eğitimle ilgili bir takım evrensel ilke ve bilgilerden haberdar olması gerekmektedir. Bu çalışmada, sınıf hakimiyeti, gözlem, değerlendirme, düzeltme gibi temel pedagojik unsurların yanı sıra, dans eğitiminin bazı teknik-özgün kuralları ele alınacaktır.

Ders Akışı ve Zaman Kullanımı

Bir dersin toplam süresi 4 saat olacaktır. İlk 1,5 saat teorik eğitim ve dil eğitimi + 2,5 saat ise teknik dans eğitimi olacak. Arada kısa çay-kahve molaları olacaktır.

Katılım Koşulları

Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu kamuya açık bir kurs olmakla beraber, emeklerin karşılıklı olarak boşa gitmemesi adına, başvuru yapacak adayların daha baştan bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Fiziki-Bedensel Uygunluk

Ortalama bir bedensel yapıya sahip olmak gerekiyor.

Esnek bir bedene sahip olmak gerekmiyor.

Aşırı kilolu bedenler hızlı danslarda hayli zorlanabilir, uzun vadede çeşitli sağlık sorunları yaşayabilir.

Aşırı zayıf/güçsüz bedenler keza çok zorlanabilir, bazı defermasyonlar yaşayabilir.

Aşırı kısa boylar ve aşırı uzun boylar grupsal danslarda zorlanabilir.

Aşırı kısık sesle konuşan kişiler ders anlatımında ve sınıf hakimiyetinde çok zorlanacaklardır.

Adayların daha önce herhangi bir dansı uzun süre yapmamış olmaları tercih sebebidir; zira ham bir bedeni belli bir dans için işlemek daha verimli ve nitelikli sonuçlar sağlamaktadır.

Yaş Uygunluğu

Bedensel durum daha öncelikli olduğu için, yaş seviyesi yanıltıcı olabilir. Program genel olarak 15-65 yaş arası için uygundur. İleri yaştaki adayların performanslarına dikkat etmeleri, kendilerini aşırı ölçüde zorlamamaları gerekmektedir.

Sosyal, Kültürel ve Psikolojik Uygunluk

Farklı bir kültürü öğrenmeye ve öğretmeye açık olmak gerekiyor.

Irkçı, milliyetçi, cinsiyetçi önyargılardan arınmış olmak gerekiyor.

Türkçeyi net, düzgün, akıcı ve etkili şekilde kullanabilmek gerekiyor.

Kitle karşısında yüksek sesle konuşma ve hitabet konularında çekingen olmamak gerekiyor.

Sürekli soru sorulmasına açık ve hazır olmak gerekiyor.

Herhangi bir ders öğesini defalarca tekrarlamaya hazır ve açık olmak gerekiyor.

Zaman zaman karşılaşılabilecek stresli öğrenme ortamının üstesinden gelebilmek gerekiyor.

Başvuru ve Katılım Süreci

Yunan Dansları Eğitmenlik Kursu için 12 kişilik bir kontenjan mevcuttur. Başvurular geliş sırasına göre ve yukarıdaki kriterler doğrultusunda alınacak. Asıl program başlamadan önce bir deneysel ders yapılarak nihayi kontenjan belirlenecek.

Devam Durumu

Her ders kendi içinde benzersiz olduğu için, 4 ay, 16 ders, 64 saat süren kursa %100 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitmenin veya öğrencinin sağlık vb. mücbir sebepleri dışında devamsızlık yapılmaması gerekmektedir. Elde olmayan nedenlerden ötürü yapılan devamsızlık mutlaka telafi edilecektir.

Sınavlar

Her dört haftanın sonunda birer Teorik ve Teknik sınav yapılacaktır. Öğrenci bu sınavlarda, Dil, Teorik Bilgi, Müzik ve Dans bilgisi bakımından sınava tabi tutulacaktır. Sınav geçer puanı 100 üzerinden 70 olacaktır.

Mezuniyet ve Sertifikasyon

Program sonunda yapılacak final sınavında 100 üzerinden 70 puan alan öğrenci, programı başarıyla tamamlamış olacaktır. Mezun olan öğrenciye Geoaktif Kültür Merkezi tarafından Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak düzenlenmiş sertifika verilecektir. Sertifikanın resmi bir geçerliliği olmamakla beraber,çeşitli özel ve tüzel kurumlarda işe yarayacaktır.

Staj

Eğitmen adaylarımız, eğitim döneminin üçüncü ayından itibaren bünyemizdeki Yunan dansları sınıflarında staj yapmaya başlayacaklardır. Kurs dönemi tamamlandığında, her eğitmen belli bir staj deneyimi edinmiş olacaktır.

Mezuniyet Sonrası İş İmkanı

Biz kesin bir iş imkanı garanti edemeyiz. Ama emek harcayarak yetiştirdiğimiz, zamanlarını, enerjilerini ve paralarını aldığımız insanları kaderleriyle başbaşa bırakmak da istemeyiz. O yüzden tüm mezun eğitmenlerimiz için iş imkanı girişimlerimiz olacaktır. Bazı eğitmenleri dönüşümlü olarak merkezimizde açılan derslerde görevlendireceğiz. Bazılarını zaman zaman dışarıdaki kurumlardan bize gelen taleplere yönlendirebiliriz. Bazılarını da daha uzun soluklu projeler için önerebiliriz. Sonuç olarak, kesin bir iş garantisi sunmamakla beraber, oluşan imkanları mezunlarımız arasında eşitçe bölüştürmeye çalışacağız.

Başvuru ve Kayıt:

iletisim@geoaktif.com


Kurslarımızdan ve Gecelerimizden Görüntüler

Kurslarımız ve gecelerimizden geniş bir çeşitlilik içeren videoları Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz.
Youtube kanalımız için tıklayınBizi Sosyal Medyada Takip edin