Süryanice Kursu


Süryanice kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli talep oluştuğunda.
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Sonradan netleşecek.
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat.
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat.
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 300 TL.
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır.
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Süre: Süryanice Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Süryanice kursumuzda öğrencinin Süryanice okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Süryanice görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Süryani tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Süryanice eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Süryanice Hakkında

Süryanice Mezopotamya'nın en kadim dillerinden biridir. Köken olarak, Arapça ve İbranicenin de dahil olduğu Sami dilleri ailesine mensuptur. Daha eski ve kapsayıcı bir adlandırma olarak bu dile Aramice de denilir. Aramice yaklaşık M.Ö. 2000'den itibaren özellikle Suriye'de yaygınlaşmaya başlamış, Asur, Babil, Akad ve Pers uygarlıklarının resmi dili olmuştur. Yahudiler tarafından da yazışma dili olarak kullanılan Aramice Hazreti İsa'nın da anadiliydi. Özellikle M.Ö. 300 ile M.S. 600'lü yıllar arasında etkisi doruğa çıkan Aramice, Avrupa'dan Hindistan'a dek uzanan geniş bir coğrafyada kullanım alanı bulmuştur. Aramice, bugünkü adıyla Süryanice, günümüzde çeşitli Ortadoğu, Ön Asya, Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika, Kanada ve Avustralyaya dağılmış olarak yaşayan yaklaşık 20 milyon civarında Süryani tarafından konuşulmaktadır. Türkiye'de Adana, Adıyaman, Antakya, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Mersin, Urfa ve İstanbul, Ankara, İzmir'de olmak üzere, toplamda 20 bin civarında Süryani vatandaşımızın yaşadığı tahmin edilmektedir. Süryanice, kilise ve cemaat çevrelerinde hala etkin bir şekilde konuşuluyorken, özellikle kentlerde doğup büyüyen genç Süryani nüfusa aktarımı konusunda ciddi problemler yaşanmakta ve bu yüzden dil yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Son yıllarda yayımlanan çeşitli kitap ve periyodik yayınlar dile yönelik ilgiyi arttırmaya başlamıştır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.