Sümerce Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırSümerce kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli öğrenci toplandığında
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Sonra duyurulacak
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 4 Ay, 48 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı iletisim@geoaktif.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Çivi yazısı ve Sumerce kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacaktır. Temel düzey için kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 48 saat, 16 ders, 4 ay olacaktır. Bu dört ayın ardından, katılımcıların ilgisi doğrultusunda ileri düzey sınıf da başlatılabilecektir.

Hedef: Çivi yazısı ve Sumerce kursumuzda öğrencinin, calculi ve token taşlarıyla birlikte MÖ 3700 yıllarında gelişimini ve ilk örneklerini gördüğümüz Sumerce çivi yazısı ve genel bir Mezopotamya kültür ve siyasi tarihi üzerine temel bilgiler edinmesi ve Mezopotamya’da Sumerlere ait arşiv ve kütüphanelerde bulunan çivi yazılı metinler (Örn. kanunlar, diplomatik anlaşmalar, mitolojik, edebi ve dini metinler) üzerine temel düzeyde okuma ve çeviri yapma yetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir. Belirlenen eğitim süresini disiplinli şekilde çalışarak tamamlayan bir öğrenci, online kaynaklar ve basılı yayınlardan temin edebileceği Sumerce çivi yazılı Metinleri okuyup anlayabilecek, Sumerce ve Sumer çivi yazısı üzerine temel kaynakları ve araçları kullanmayı öğrenecek, edindiği temel çivi yazısı ve kültür tarihi bilgileri sayesinde dilerse çivi yazısıyla yazılmış farklı diller üzerine de kendini geliştirmeye devam edebilecektir. Ayrıca MÖ 4. Binyıl ile MÖ 1. Binyılın ortalarına kadar Eski Yakındoğu’nun genelinde görülen çivi yazılı edebiyat ve metin türleri üzerine de belli bir bilgi birikimine sahip olacaktır.

Yöntem ve Materyal: Dersimizde öncelikle çivi yazısının ortaya çıkmasına neden olan unsurlar bütün yönleriyle aktarıldıktan sonra Mezopotamya Kültür Tarihi, Sumer Gramerine Giriş ve Sumer çivi yazısına Giriş yapılacaktır. 2. aydan itibaren Kolay Sumerce Metinler üzerinden hem çivi yazısı hem de gramer bilgilerini pekiştirirken Sumerce çivi yazılı Metinleri analiz etmemizi sağlayan işaret listeleri ve gramer kaynakları öğrenilecektir. Sumer çivi yazılı Metinler çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok farklı alan ve konuda yazılmış olan bu metinler derslerimizin kalan kısmında seçilerek, okuma ve gramer pratikleri yapılacaktır. Dersimizin içeriği, Mezopotamya Kültür Tarihi, Sumer çivi yazısı ve Sumerce gramer başlıklarıyla temel düzeyde kelime bilgisi, cümle yapısı, fiil çekimleri gibi temel gramer kuralları ve kolay metin okuma çalışmalarından oluşmaktadır.

Çiviyazısı ve Sümerce Hakkında

Bütün dünyada tarihsel çağları başlatan çivi yazısının icadı, Mezopotamya’da kurulan ve zaman içerisinde yoğun tarım üretimi sayesinde zenginleşen ilk şehirlerde meydana gelmiştir. Başlangıçta her biri bağımsız birer küçük devlet olan bu şehirlerin yönetim merkezi tapınaklardır ve bir tür tapınak ekonomisine sahiptirler. Bu sisteme göre bütün topraklar tapınağın malıydı ve rahip soylular dışında halkın tamamı bir komün olarak tapınağa bağlı idi. Halk ürettiği ürünleri tapınağa getirerek tapınaktan da ihtiyacı olan ürünleri alırdı. Nüfusun artması ile birlikte bu alışverişin bir tür kaydını tutma ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca zenginleşen şehirler kendi ellerinde bulunmayan ve çoğunlukla da imar faaliyetlerinde kullandıkları malzemeleri uzak ülkelerden tarım ürünleri ile takas yoluyla temin ediyorlardı. Bu alışverişin de kaydının tutulması ve ticari muhataplara bir tür belge ile bildirilmesi gerekli olmuştur. Başlarda her iki durumda da token ve calculi denilen, kilden yapılmış hesap taşları ihtiyacı kısmen karşılamıştır. Ancak artan nüfus ve ticari yoğunluk nedeniyle yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla devletin yönetimini ele almış olan tapınak görevlileri başlarda piktografik(resim yazısı) olarak ortaya çıkan çivi yazısı, zaman içinde işaretlerin ses değeri kazanmasıyla daha da işlerlik kazanmış ve bilinen manada bir yazı sistemi haline gelmiştir.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. O yüzden bir dil kursuna katılırken uzun ve yorucu bir sürecin bizi beklediğini dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ilk zamanlarında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk dönemlerinden itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.

Bizi Sosyal Medyada Takip edin