Santur Kursu


Santur kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli Talep oluştuğunda.
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Daha sonra netleşecek.
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat.
Toplam Kurs Süresi: 6 Ay - 2 yıl.
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 300 TL.
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır.
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Santur kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacak. İlk derslerde teorik bir müzik çalışması yapılacak; temel nota ve solfej bilgisi, makamlar hakkında genel bir bilgi aktarımı bu çalışmanın temeli olacak. İlerleyen derslerde santurun teknik yapısı, müzikal perde sistemi, santur tellerinin özellikleri, santurdaki eşikler ve bunların makamlara göre değişimi, mızrap kullanımı ve çalma pozisyonu öğretilecek. Santur kursumuzda genel olarak, santurla çalınabilen yerel ve evrensel makamlar öğretilecek. Ayrıca santurun tarihi, dünyanın farklı bölgelerindeki santur ekolleri arasındaki farklar ve günümüz müzik dünyasında santurun yeri gibi teorik çalışmalar da yapılacak. Pek çok müzik enstrümanında olduğu gibi, santur çalmayı öğrenmek de uzun ve zahmetli bir iştir, kişinin bu enstrümana gönül vermiş olmasını gerektirir; öğrenen kişinin güçlü bir öz-disipline sahip olması, öğretmenin önerdiği çalışma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve kendi kendine bolca tekrar yaparak el becerisini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Müzik enstrüman dersleri fazla katılımcıyla pek verimli olmadıklarından, santur kursumuza en fazla 4-6 arası kişi katılabilecektir. Derslerde ve daha sonra bireysel olarak kullanmak üzere, katılımcının santur edinmesi için gerekli koordinasyonu birlikte yapacağız.

Santur Hakkında

İran, Hindistan ve bazı kaynaklara göre de Mezopotamya kökenli bir çalgı olan Santur, üç bin beş yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Çeşitli biçimsel değişimler geçirerek çağlar boyunca, Mısırlılar, İbraniler, Persler ve Avrupalılar tarafından kullanılmıştır. Bir dönem İran’da yasaklanmış olsa da, yüzlerce yıl boyunca Orta Doğu’da başlıca müzik enstrümanlarından biri olarak kullanılmış, Ming Hanedanı döneminde Çin’de yaygınlaşmış, sonra da Asya ülkelerine yayılmıştır. Daha yakın zamanlarda, 19.yy ve 20.yy başlarında da Türkiye’de kullanılmış ancak Türk makamlarına yeterince uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımı yaygınlaşamamıştır. Santur genellikle ceviz ağacından yapılan, şekil olarak kanunun daha eğri halini andıran bir kutu biçimindedir. Sesin şiddetini arttıran bir özelliğe sahip olan bu kutu üzerinde sağlı ve sollu olarak sıralanan köprüler arasında gerdirilen tellere, ahşap ya da pirinçten yapılma küçük çekiçlerle vurularak çalınır. Santur doğrudan yere konulup çalınabileceği gibi, sehpa benzeri bir platform üzerinde de çalınmaktadır. Çalma teknikleri ve tonlamalar büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Günümüzde daha ziyade İran ve Çin’de yaygın olarak kullanılan santurun tınısı mistik çağrışımlar yapmakta, Doğu toplumlarına özgü bir dinginlik hissiyatı uyandırmaktadır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.