Online Latince Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırLatince kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 16 Nisan 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Salı, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Süre: Latince Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Latince kursumuzda öğrencinin Latince okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Latince görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Roma tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Latince eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Latince Hakkında

Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik Diller alt dalına mensup olan Latince, yaklaşık olarak M.Ö. 1000 dolaylarında Latium bölgesinde (Roma'nın yaklaşık 100 km güneydoğusu) yerleşik olan Latin halkı tarafından konuşulmaktaydı. Latium bölgesinde şehir devleti şeklindeki yerleşimler, Varro’nun önerisiyle kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılının da rastladığı M.Ö. 8.yüzyılda görülmektedir. Latince, Tarquinius ailesinin Roma’dan kovulmasıyla (M.Ö. 510) sona eren krallık döneminde, ardından cumhuriyet (M.Ö. 509/508) ve imparatorluk döneminde yaklaşık 700 yıl boyunca Avrupa, Ön Asya ve Afrika kıtalarını içeren geniş bir coğrafyada hem resmi dil hem de sanat, edebiyat ve bilim dili olarak kullanılmıştır. Günümüzdeki pek çok Avrupa dilinin oluşumuna da kaynaklık eden Latince, özellikle hukuk, kamu yönetimi ve tıp alanlarındaki literatürün oluştuğu dildir. Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra Latince de bir konuşma dili olmaktan çıkmıştır; günümüzde yalnızca Vatikan devletinde ve sınırlı sayıdaki dini çevreler arasında konuşulmaktadır. Ancak batı dilleri ve genel olarak modern terminoloji üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle günümüzde klasik filoloji çalışmalarının yanı sıra hukuk, felsefe, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, arkeoloji ve tıp alanlarında bir yan disiplin olarak çalışılmakta ve öğrenilmektedir.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin