Gürcüce Kursu


Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırGürcüce kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 4 Nisan 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Perşembe, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir gün, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Süre: Gürcüce Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Gürcüce kursumuzda öğrencinin Gürcüce okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, Gürcüce görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir. Ayrıca Gürcü tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Gürcüce eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, deyimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Gürcüce Hakkında

Güney Kafkas dil ailesine mensup olan Gürcüce, Gürcistan'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Gürcünün ana dili olmanın yanı sıra, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, İsrail, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Gürcü toplumları tarafından konuşulmaktadır. Sadece Gürcüce için kullanılan Gürcü alfabesi yaklaşık olarak M.S. 4-5.yüzyıllarda ortaya çıkmış ve küçük değişiklikler geçirerek günümüze dek ulaşmıştır. Birkaç alt lehçeye ayrılan Gürcüce, erken bir dönemde yazılı kültüre geçmiş ve M.S. 5.yüzyıldan itibaren bu dilde edebi ve dinsel metinler oluşmaya başlamıştır. Ağırlıklı olarak Artvin, Rize, Ordu, Samsun, Giresun, Ardahan, Kastamonu, Sinop, Tokat, Amasya, Balıkesir, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova illerinde yaşayan Gürcülerin Türkiye'deki nüfusu için 500 bin ile bir buçuk milyon arası rakamlar verilmektedir. Gürcüce, eğitim ve yayın dili olarak henüz resmi bir kurumlaşmadan mahrum olmakla beraber, son yıllarda dernekler tarafından teşvik edilen kültürel çalışmalar sayesinde özellikle Gürcü vatandaşlarımız arasında ilgi odağı olmaya başlamıştır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin