Online Eski Yunanca Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırYunanca kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 2 Mayıs 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Perşembe, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 9 Ay, 108 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı geoaktif@gmail.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Eski (Antik) Yunanca Dil ve Kültür Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay olacaktır.

Hedef: Eski (Antik) Yunanca kursumuzda öğrencinin Yunanca okuma ve anlama alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 108 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak ve ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacaktır. Ayrıca Antik Yunan tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda temel Eski (Antik) Yunanca eğitiminde kullanılmakta olan müfredat takip edilecektir. Derslerin içeriği, okuma, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Eski (Antik) Yunanca Hakkında

Eski Yunanca, Latince ve Hititçe gibi ait oldukları dil grubunun en besleyici köklerinden biridir. Yüzyıllardır artık konuşma dili olmayan, günümüzde “eski dil” veya “ölü dil” olarak anılan bu dilleri parşömen, papirüs, balmumu, kil, taş ve benzeri malzemeler üzerinde yazılmış halde görebilmekte, okuyabilmekteyiz. Batı uygarlığının temeli olan Yunanca yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Hint-Avrupa dil grubu içinde kendi başına bir dal oluşturan Yunanca, neredeyse 3500 yıldır yazılı literatüre kaynaklık eden Yunan alfabesiyle yazılmaktadır. Kökenini Fenike alfabesinden alan Yunan alfabesi de Latin ve Kiril alfabelerinin ortaya çıkmalarına kaynaklık etmiştir. Batı uygarlığının beşiği olmuş, daha sonra ise Doğu Roma İmparatorluğunun resmi dili olmuştur. Eski Yunan edebiyatının, felsefesinin dili olmasının yanı sıra, Hıristiyan-Yahudi etkisi altında kalan Avrupa kültürü için Romalılarla birlikte Yunanlar bir süzgeç ve köprü olmuşlardır. Eski Yunanca bugün bir “ölü” dil olabilir fakat Batı dillerini derinden etkileyerek yaşamaya devam etmektedir. Yunan dili çağlar boyunca birtakım dönüşümler yaşamıştır. Bu dönüşüm sonucunda kimi zaman başka dilleri etkilemiş kimi zaman da başka dillerden kendisi etkilenmiştir. Büyük İskender’in ismi ile anılan dönemdeki hareketlilik sosyal ve kültürel hayata yansımakla birlikte Yunan dili üzerinde de en belirgin değişimlere ve farklılıklara sebep olmuştur. Yunan tarihi tümüyle ele alındığında, dilin her dönemde ton farklarına sahip olduğu unutulmamalıdır. Eski Yunanca eğitimi “klasik” olarak ifade edilen dönemde (yaklaşık olarak MÖ 490-323 yılları arasındaki dönem) en ünlü ve kıymetli eserlerin üretildiği lehçe ile başlamaktadır. Bunun sebebi, Yunan dilinin Arkaik, Klasik, Helenistik ve Geç dönem formları içerisinde öğretmeye ve öğrenmeye en uygun biçimi olmasıdır. Eski Yunanca genel olarak tarih alanında lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırmacıların kaynak metinleri okumak, edebiyat ve felsefe ile ilgilenenlerin bu türlerin yöntemini ve terminolojisini daha iyi anlamak, dilbilgisiyle ilgilenenlerin gramer çalışmaları için en temel basamağıdır. Tıp alanında da Latincenin yanı sıra terminolojinin büyük bir kısmını Yunanca kelimeler oluşturmaktadır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edinGeoaktif Kültür Merkezi ©www.geoaktif.com 2010-2024. Tüm hakları saklıdır.