Erbane Kursu

Erbane Def kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 24 Mart 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi*
Gün/Saat: Pazar, 17:00-19:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 2 saat
Toplam Kurs Süresi: 6 Ay
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1000 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

*Orta ve ileri seviye sınıflar için lütfen iletişim kurun.

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı iletisim@geoaktif.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Erbane - Def kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacaktır. İlk bir-iki derste teorik bir müzik çalışması üzerinde durulacak; bu çalışma kapsamında katılımcıya temel düzeyde nota (bona) bilgileri, def notaları ve müzik zamanları öğretilecek. İlerleyen derslerde enstrümanın teknik yapısı, tutuş pozisyonu ve vuruş teknikleri öğretilerek ilk etütlere geçilecek. Genellikle ikinci dersten itibaren nota ile def çalınmaya başlanıyor ve def alıştırmaları içeren bir müfredat kitabı eşliğinde dersler ilerliyor. Bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmek oldukça meşakkatli bir iş olduğundan, öğrenen kişinin güçlü bir öz-disipline sahip olması, öğretmenin önerdiği çalışma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve kendi kendine bolca tekrar yaparak el becerisini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Bu yöntemleri doğru uygulayan ve disiplinli şekilde çalışan bir öğrenci, birkaç aylık bir zaman dilimi içinde enstrümanda doğru sesi çalma düzeyine erişebilmektedir. Enstrümanın rahat ve etkin bir şekilde çalınabilmesi ise eğitim sürecini aşıp, yoğun pratik ve tekrar gerektirecektir. Katılımcıların her birinin bir def edinmesi gerekmektedir. Deriden plastiğe çeşitli malzemeden yapılmış defler piyasada bulunmaktadır. Hocalarımız def alımı konusunda gerekli öneri ve yönlendirmelerde bulunacaklardır.

Erbane - Def Hakkında

Sanatın kökenlerine indiğimizde insanlığın sanatsal sayılabilecek ilk etkinlikleri içinde ritim çok önemli bir yer tutar. Çünkü hayatın en temel unsurudur ritim, kalbimiz bile düzenli bir ritimle atar, dünya bir ritimle döner, doğadaki her şey kendine özgü bir ritimle var olur... Kısacası yaşam bir ritim döngüsü içinde başlar ve biter. Bu nedenle ritim ve ritim enstrümanları her kültürde kutsanmış, saygı görmüştür. İnsanlık, sevincini, yasını, korkusunu, isyanını, duasını, emeğini kendi ürettiği bu çalgılarla ifade etmiş, geçmişten bugüne taşıdığı bu geleneği hep özenle korumuştur. İşte bu değerli enstrümanlardan biri de deftir. Aslolarak Ortadoğu ve Mezopotamya'da çalınan def/erbane birçok kültürün özellikle de inanç kültürlerinin kendini ifade araçlarından biridir. Kadirilik, Nakşibendilik, Rıfailik, Mevlevilik gibi İslam tarikatlarında; Kalenderilik, Haydarilik gibi derviş inanç sistemlerinde; özellikle Kürtlerin kadim dinlerinden olan Zerdüştlük ve Ezidilikte; Kızılbaş, Ali İlahi de denen Ehl-i Hak inancında ve adını sayamadığımız daha birçok inanç öbeğinde def el üzerinde tutulur... Kimi kültürlerde zikir, cem gibi ritüeller yanında düğünlerin, şenliklerin, ölüm merasimlerinin de önemli bir parçasıdır def. Klasik edebiyatta sevgilinin cemali, kalbin atışı defle sembolize edilir. Özellikle son yıllarda tüm dünyaya yayılan bu enstrüman sinemada da işlenmeye, farklı müzik tarzları içinde de icra edilmeye başlanmıştır. Geoaktif'te Fırat Alkış ve Burcu Yankın yönetiminde başlattığımız def/erbane kursu, bu anlamda hem defin çalım tekniklerini, icra olanaklarını öğrenme hem de geçmişten bugüne olan bu uzun yolculuğa tanıklık etme ve onun bir parçası olma çabasıyla katılımcılarını bekliyor.

Erbane Kurslarımızdan Görüntüler

Kurs videolarımızı Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz.
Youtube kanalımız için tıklayın

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin