Online Çiviyazısı ve Hititçe Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadır



Çiviyazısı Hititçe kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 26 Şubat 2024.
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Pazartesi, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat.
Toplam Kurs Süresi: 4 Ay, 48 saat.
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL.
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır.
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı geoaktif@gmail.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Çiviyazısı ve Hititçe Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacaktır. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden toplamda 48 saat, 16 ders, 4 ay olacaktır. Bu dört ayın ardından, katılımcıların ilgisi doğrultusunda gerekirse kurs süresi bir-iki ay daha uzatılabilecektir

Hedef: Çiviyazısı ve Hititçe kursumuzda öğrencinin, MÖ 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da Hitit Krallığı tarafından kullanılmış olan “Hitit Çiviyazısı” ağırlıkta olmakla birlikte Eski Yakındoğu’da (Mezopotamya, Suriye, Filistin, Anadolu) 3000 yıl boyunca kullanılmış Eski Babil, Eski Assur ve Sümer gibi farklı Çiviyazısı gelenekleri üzerine de temel bilgiler edinmesi ve Orta Anadolu’da Hitit Krallığı’nın arşiv ve kütüphanelerinde ele geçen Çiviyazılı metinler (Örn. kanunlar, mektuplaşmalar, diplomatik anlaşmalar, mitolojik ve dini metinler) üzerinde temel düzeyde okuma ve çeviri yapma yetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir. Belirlenen eğitim süresini disiplinli şekilde çalışarak tamamlayan bir öğrenci, online kaynaklar ve basılı yayınlardan temin edebileceği Hititçe tabletleri okuyup anlayabilecek, Hititçe ve Hitit Çiviyazısı üzerine temel kaynakları ve araçları kullanmayı öğrenecek, edindiği temel Çiviyazısı ve kültür tarihi bilgileri sayesinde dilerse Çiviyazısıyla yazılmış farklı diller üzerine de kendini geliştirmeye devam edebilecektir. Ayrıca MÖ 3. Binyıl ile MS 1. Yüzyıl arasında Eski Yakındoğu’nun genelinde görülen Çiviyazılı edebiyat ve Çiviyazılı metin türleri üzerine de belli bir bilgi birikimine sahip olacaktır.

Yöntem ve Materyal: Kurs boyunca, halihazırda üniversitelerin Hititoloji bölümlerinde temel Çiviyazısı ve Hitit dili eğitiminde kullanılmakta olan müfredat, yoğunlaştırılmış şekilde takip edilecektir. Aylara göre yaklaşık ders programı şöyle: 1. ay kültür tarihi, genel gramer ve çiviyazısına giriş, 2. ay ilk aydaki konuları metinler üzerinde uygulamalı görme ve yayınları kullanma, 3. ve 4. aylarda da seçme metinler üzerinde çalışma. Derslerin içeriği, genel çiviyazısı kültür tarihiyle birlikte çiviyazısının fonetik yapısı, yeni işaret ve sözcük öğrenme, isim ve fiil çekimleri gibi temel gramer kuralları, cümle yapısı, cümle okuma-çözümleme gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır.

Çiviyazısı ve Hititçe Hakkında

Tarihte bilinen ilk yazı sistemi olan Çiviyazısı, MÖ 3200 dolaylarında Güney Mezopotamya’da (Modern Irak) Uruk ve CemdetNasr’da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta Resim-Yazı özelliğiyle her bir işaretin bir kavrama ve varlığa karşılık geldiği ve gündelik alanda kayıt tutma gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan bu ilkel yazı sistemi, zamanla işaretlerin fonetik değer kazanmasıyla birlikte daha karmaşık ve soyut ifadelerin yazılabildiği bir sistem haline gelmiş ve böylece edebi eserler, tarih kayıtları ve okul metinleri gibi daha farklı metin türleri ortaya çıkmaya başlamıştır. MÖ 2. Binyılın başından itibaren Çiviyazısı Güney Mezopotamya sınırlarını aşarak Suriye, Anadolu ve Filistin gibi diğer bölgelere de yayılmıştır. Anadolu’da MÖ 1650 yılında kurulan Hitit Krallığı, bu yazı sistemini kendi diline uyarlayarak yoğun şekilde kullanmakla birlikte Güney Mezopotamya katiplik geleneklerini de yaşatmaya devam eden sayılı krallıklardandır. Hititlerin Çiviyazısına uyarladıkları anadilleri, Hint-Avrupa dillerinin batı koluna mensup bir dildir. Bu açıdan Eski Yunanca, Latince ve günümüzde İngilizce, Almanca gibi dillerle akrabalığı ve bu dillerle gramatik yönden yakın benzerlikleri görülmektedir.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. O yüzden bir dil kursuna katılırken uzun ve yorucu bir sürecin bizi beklediğini dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ilk zamanlarında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk dönemlerinden itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin