Buzuki Kursu


Buzuki kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: Yeterli Talep oluştuğunda.
Seviye: Başlangıç seviyesi.
Gün/Saat: Daha sonra netleşecek.
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat.
Toplam Kurs Süresi: 6 Ay - 2 yıl.
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 300 TL.
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır.
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi.

Lütfen bu sayfadaki tüm bilgileri dikkatlice inceleyin. Bu kursun size uygun olduğuna ve katılmaya karar verirseniz, lütfen Kayıt sayfamıza gidin.

Kurs İçeriği

Buzuki kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacaktır. İlk birkaç derste teorik bir müzik çalışması üzerinde durulacak; bu çalışma kapsamında katılımcıya temel düzeyde nota (bona, solfej) bilgileri öğretilecek. İlerleyen derslerde buzuki enstrümanının teknik yapısı, müzikal perde sistemi, tutuş pozisyonu ve pena kullanımı öğretilerek ilk etütlere geçilecek. Buzuki kursumuz kapsamında temel olarak klasik rembetiko şarkıları ve günümüz Yunan müziğinde modern rembetiko olarak kavramlaştırılan şarkılar öğretilecek. Bu çalışmaya paralel olarak, buzukinin tarihi, kültürü, geçirdiği evrimler, Yunan müzik enstrümanları içindeki yeri ve unutulmaz buzuki ustalarının yaşamlarından kesitler gibi öğeler içeren teorik bir çalışma da eşlik edecek. Bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmek oldukça meşakkatli bir iş olduğundan, öğrenen kişinin güçlü bir öz-disipline sahip olması, öğretmenin önerdiği çalışma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve kendi kendine bolca tekrar yaparak el becerisini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Müzik enstrüman dersleri fazla katılımcıyla pek verimli olmadıklarından, sınıflarımız 4-6 katılımcı arasında olacaktır. Derslerde ve daha sonra bireysel olarak kullanmak üzere, katılımcının buzuki edinmesi için gerekli koordinasyonu birlikte yapacağız.

Buzuki Hakkında

Buzuki tarihsel Yunan müzik enstrümanlarından biri değildir. Neredeyse eş zamanlı olarak Rembetika müzik kültürüyle birlikte doğmuş ve yine bu kültürle birlikte Anadolu’dan Yunanistan’a gitmiştir. Yunanca'daki "buzuki" sözcüğü Türkçe'deki "bozuk" sözcüğünden türemiştir; etimolojik kaynağının, Anadolu'da yaygın bir şekilde kullanılan bozuk düzen adlı çalma usulüne dayandığı savunulmaktadır. Bağlama, kopuz, tambur ve ud gibi enstrümanlarla aynı çalgı sınıfına girer; metalik, tiz bir sesi vardır ve mızrap ya da pena ile çalınır. Trikordo (Üç Çift Tel) ve Tetrakordo (Dört Çift Tel) olarak iki kategoriye ayrılır. Buzuki’nin Yunan müzik dünyası içindeki yeri tartışmalıdır; bir yandan, Batı Anadolu’daki Ege kıyılarında (Küçük Asya) yaşayan Anadolu Rumları arasında doğan, mübadeleden sonra ise özellikle Pire ve Atina’da varlığını sürdüren rembetiko müzik geleneğinin başlıca enstrümanı olarak kabul edilirken; diğer yandan da, doğudan geldiği ve saf Yunan müzikalitesine uymadığı gerekçesiyle bazı Yunan müzik otoriteleri tarafından hep eleştirilmiştir. Bir başka ihtilaf da bizzat buzuki ustaları arasında patlak vermiştir; uzun yıllar boyunca Üç Çift Tel ile çalınan buzukiye dördüncü çift telin takılmasıyla birlikte, ta günümüze kadar devam eden klasikçiler ve modernler adında keskin bir kamplaşma ortaya çıkmıştır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra buzukinin kökeni ile ilgili tartışmalar sönmeye yüz tutmuş, enstrüman güçlü bir saygınlık kazanmış ve neredeyse ulusal Yunan müzik enstrümanı olarak dünyaya ün salmaya başlamıştır.

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.