Anadolu'nun antik çağlardan günümüze dek ulaşan rengarenk dansları. Trakya, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin danslarını içeren zengin bir repertuar...
ANASAYFA > GEOAKTİF HAKKINDA > TÜM ETKİNLİKLERİMİZ > KAYIT & KATILIM > GEOAKTİF SEÇKİ > İLETİŞİM Ελληνικά ENGLISH

Geoaktif'te
ilginizi çekebilecek aşağıdaki etkinlikler de var...Dil ve Kültür Kurslarımız
Arapça Kursu
Arnavutça Kursu
Boşnakça Kursu
Çerkezce Kursu
Ermenice Kursu
Farsça Kursu
Gürcüce Kursu
İbranice Kursu
Kürtçe Kursu
Latince Kursu
Lazca Kursu
Osmanlıca kursu
Pomakça Kursu
Süryanice Kursu
Yunanca Kursu
Zazaca Kursu
 
Dans Kurslarımız
Türkiye Dansları Kursu
Yunanistan Dansları Kursu
Govend Kursu
Roman Dansları Kursu
Latin Dansları Kursu
 
Diğer Kültür Sanat Kursları
Def - Erbane Kursu
Buzuki Kursu
Santur Kursu
Doğaçlama Tiyatro Kursu
 

Türkiye Dansları Kursu - Başlangıç Seviye Sınıfı

Teknik Bilgiler
Başlangıç Tarihi Türkiye dansları kursumuz yeterli sayıda katılımcı oluştuğu zaman başlayacaktır.
Gün ve Saat
Ders Süresi Haftada 1 defa 2 saat
Toplam Kurs Süresi 6 ay, 24 ders, 48 saat
Aylık Ücret 150 TL (4 hafta = 4 ders)

Türkiye Dansları Kursumuz Hakkında Genel Bilgiler


Türk halk dansları kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacak. Kurs kapsamında ülkemizdeki tüm dans bölgelerinden derlenmiş bir seçkiyi öğretiyoruz. Bu kursta Trakya, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oynanan belli başlı halk danslarını öğreneceksiniz. Her bir dansta temel adımlar, klasikleşmiş karakteristik figürler öğretilecek. Bunlara ek olarak her bir dansta temel vücut duruşu, beden kullanımı, tutuş biçimleri ve diğer estetik ayrıntılar üzerinde durulacak. Yine her dansta en az figür kadar önemli olan “dans tavrı” da ayrıntılı olarak çalışılacak. Dersler genel olarak bölge bölge ilerlemekle beraber, her derste farklı bir bölgenin dansı da çalışılarak dersin daha renkli geçmesi sağlanacak. Kursu tamamlayan bir öğrenci, kendisinin de ciddi bir performans göstermesi koşuluyla, herhangi bir etkinlikte farklı müzikler eşliğinde dans edebilecek bir yeterliliğe ulaşacak.


Tartışmaların Odağında Türkiye Dansları

Anadolu, binlerce danstan oluşan zengin ve köklü bir dans geleneğine sahiptir. Bir kısmının tarihi antik zamanlara dek giden Anadolu dansları, Balkanlar’dan Hindistan’a, Kuzey Afrika’dan Güney Kafkasya’ya dek uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan farklı etnik grupların dans kültürleri ile büyük bir ortaklık ve benzerlik içermektedir. Halk dansları otoriteleri halihazırda ülkemizde dört bin civarında farklı dans türünün tanımlandığını ve ayrıca derleme çalışmalarının devam ettiğini belirtmektedir. Türkiye’de halk danslarının tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda ciddi tartışmalar söz konusudur. Tamamen devletçi bir mantıkla il sınırları esas alınarak oluşturulan “yöre” kategorisi hayli tartışmalıdır; zira, idari bölgelerden bağımsız olarak danslar arasında büyük bir geçişlilik vardır. Öte yandan “Türk halk dansları” kavramı kendi başına problemlidir; çünkü, Kürt, Laz, Ermeni, Zaza gibi diğer etnik grupların kendi özgün dansları yok sayılmış olmaktadır. Benzer şekilde, halk dansları eğitim ve icra çalışmalarında da son yıllarda tartışmalar alevlenmiştir. Çoğunluğu devlete dayanan kurumlar tarafından verilen eğitim giderek dansların zenginliğini yok edip standartlaştırmakta, halk danslarının varlık alanı giderek yarışmalara endekslenmektedir. Neyse ki sosyal yaşamda halk dansları hala olanca canlılığını korumakta, toplumumuzun önemli bir kesimi dansla ilişkisini bir şekilde sürdürmektedir. Bir zamanlar hayli avam ve köylü işi olarak görülen halk danslarına yönelik ilgi günümüzde belirgin bir şekilde artmıştır. Bunun bir sonucu olarak, resmi-devletçi halk dansları politikalarına karşılık, daha özgürlükçü olan yeni bir halk dansları kültürü de hızla gelişmektedir.

 

 

Copyright © 2010 - 2015 Geoaktif Tüm Hakları saklıdır.
Anasayfa l Geoaktif Hakkında l Tüm Etkinliklerimiz l Kayıt & Katılım l Geoaktif Seçki l İletişim l
l English l Ελληνικά l
Diğer Sitelerimiz: Geoaktif Yayınları l Zazaki Kozmos l
Real Time Web Analytics