SMezopotamya’nın en kadim sazlarından biridir. Farsça ve Türkçe def, Kürtçe erbane derler adına... Beyaz elbiseleri, omuzlarında erbaneleriyle köy köy dolaşan erebancılardan söz edilir hâlâ...
ANASAYFA > GEOAKTİF HAKKINDA > TÜM ETKİNLİKLERİMİZ > KAYIT & KATILIM > GEOAKTİF SEÇKİ > İLETİŞİM Ελληνικά ENGLISH

Geoaktif'te
ilginizi çekebilecek aşağıdaki etkinlikler de var...Dil ve Kültür Kurslarımız
Arapça Kursu
Arnavutça Kursu
Boşnakça Kursu
Çerkezce Kursu
Ermenice Kursu
Farsça Kursu
Gürcüce Kursu
İbranice Kursu
Kürtçe Kursu
Latince Kursu
Lazca Kursu
Osmanlıca kursu
Pomakça Kursu
Sırpça Kursu
Süryanice Kursu
Yunanca Kursu
Zazaca Kursu
 
Dans Kurslarımız
Ballfolk Kursu
Yunanistan Dansları Kursu
Govend Kursu
Roman Dansları Kursu
Latin Dansları Kursu
 
Diğer Kültür Sanat Kursları
Def - Erbane Kursu
Buzuki Kursu
Santur Kursu
Doğaçlama Tiyatro Kursu
 

Def - Erbane Kursları


Def - Erbane Kursumuz Hakkında Genel Bilgiler

Def kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacaktır. İlk bir-iki derste teorik bir müzik çalışması üzerinde durulacak; bu çalışma kapsamında katılımcıya temel düzeyde nota (bona) bilgileri, def notaları ve müzik zamanları öğretilecek. İlerleyen derslerde enstrümanın teknik yapısı, tutuş pozisyonu ve vuruş teknikleri öğretilerek ilk etütlere geçilecek. Genellikle ikinci dersten itibaren nota ile def çalınmaya başlanıyor ve def alıştırmaları içeren bir müfredat kitabı eşliğinde dersler ilerliyor. Bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmek oldukça meşakkatli bir iş olduğundan, öğrenen kişinin güçlü bir öz-disipline sahip olması, öğretmenin önerdiği çalışma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve kendi kendine bolca tekrar yaparak el becerisini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Bu yöntemleri doğru uygulayan ve disiplinli şekilde çalışan bir öğrenci, birkaç aylık bir zaman dilimi içinde enstrümanda doğru sesi çalma düzeyine erişebilmektedir. Enstrümanın rahat ve etkin bir şekilde çalınabilmesi ise eğitim sürecini aşıp, yoğun pratik ve tekrar gerektirecektir.

 Katılımcıların her birinin bir def edinmesi gerekmektedir. Deriden plastiğe çeşitli malzemeden yapılmış defler piyasada bulunmaktadır. Hocalarımız def alımı konusunda gerekli öneri ve yönlendirmelerde bulunacaklardır.


Def-Erbane


Sanatın kökenlerine indiğimizde insanlığın sanatsal sayılabilecek ilk etkinlikleri içinde ritim çok önemli bir yer tutar. Çünkü hayatın en temel unsurudur ritim, kalbimiz bile düzenli bir ritimle atar, dünya bir ritimle döner, doğadaki her şey kendine özgü bir ritimle var olur... Kısacası yaşam bir ritim döngüsü içinde başlar ve biter. Bu nedenle ritim ve ritim enstrümanları her kültürde kutsanmış, saygı görmüştür. İnsanlık, sevincini, yasını, korkusunu, isyanını, duasını, emeğini kendi ürettiği bu çalgılarla ifade etmiş, geçmişten bugüne taşıdığı bu geleneği hep özenle korumuştur.

İşte bu değerli enstrümanlardan biri de deftir. Aslolarak Ortadoğu ve Mezopotamya'da çalınan def/erbane birçok kültürün özellikle de inanç kültürlerinin kendini ifade araçlarından biridir. Kadirilik, Nakşibendilik, Rıfailik, Mevlevilik gibi İslam tarikatlarında; Kalenderilik, Haydarilik gibi derviş inanç sistemlerinde; özellikle Kürtlerin kadim dinlerinden olan Zerdüştlük ve Ezidilikte; Kızılbaş, Ali İlahi de denen Ehl-i Hak inancında ve adını sayamadığımız daha birçok inanç öbeğinde def el üzerinde tutulur... Kimi kültürlerde zikir, cem gibi ritüeller yanında düğünlerin, şenliklerin, ölüm merasimlerinin de önemli bir parçasıdır def. Klasik edebiyatta sevgilinin cemali, kalbin atışı defle sembolize edilir. Özellikle son yıllarda tüm dünyaya yayılan bu enstrüman sinemada da işlenmeye, farklı müzik tarzları içinde de icra edilmeye başlanmıştır.

Geoaktif'te Fırat Alkış ve Burcu Yankın yönetiminde başlattığımız def/erbane kursu, bu anlamda hem defin çalım tekniklerini, icra olanaklarını öğrenme hem de geçmişten bugüne olan bu uzun yolculuğa tanıklık etme ve onun bir parçası olma çabasıyla katılımcılarını bekliyor.

 
GÜNLER VE SAATLER
Başlangıç Seviye Sınıfı - Cumartesi
Başlangıç Tarihi 21 Nisan Cumartesi
Gün ve Saat Cumartesi 13.00 - 15.00
Ders Süresi Haftada 1 defa, 2 Saat
Kurs Süresi 6 ay ile birkaç yıl arası
Aylık Ücret 150 TL (4 hafta = 4 ders)
Başlangıç Seviye Sınıfı - Cuma
Başlangıç Tarihi 30 Mart Cuma 2018
Gün ve Saat Cuma 19:30 - 21:30
Ders Süresi Haftada 1 defa, 2 Saat
Kurs Süresi 6 ay ile birkaç yıl arası
Aylık Ücret 150 TL (4 hafta = 4 ders)
Orta - İleri Seviye Sınıflar
Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonra çeşitli saatlerde ders yapan birkaç orta-ileri seviye sınıfı mevcut. Bu sınıflara katılmak için lütfen bizimle iletişim kurun.
Ders Süresi Haftada 1 defa, 2 Saat
Kurs Süresi 6 ay ile birkaç yıl arası
Aylık Ücret 150 TL (4 hafta = 4 ders)

Notlar
- Sınıfların gün ve saatleri sabit olacaktır
- Her katılımcı sınıflardan birine katılabilecektir
- Hocalarımız performanslarına göre öğrencileri farklı sınıflara yerleştirebilmektedir.

Kursa Katılım
Kursumuza katılmak isteyenler önce bize bir mail atarak sınıfın müsaitlik durumunu kontrol etmeli, sınıf müsaitse, kayıt ve katılım işlemleri için gerekli yönlendirmeyi yapacağız.
 

Anasayfa l Geoaktif Hakkında l Tüm Etkinliklerimiz l Kayıt & Katılım l Geoaktif Seçki l İletişim l
l English l Ελληνικά l
Diğer Sitelerimiz:l Zazaki Kozmos l Fetelina l Sirtaki Kursu l Listetic l Befilo l Zoimas l Social Media List l
Real Time Web Analytics