Ege'nin bu yakasında doğup öteki yakasında büyüyen, tekkelerden, "cafe aman"lardan, bilimum yeraltı erbabının yaşamlarından geçip dünyaya yayılan bir enstrüman...
ANASAYFA > GEOAKTİF HAKKINDA > TÜM ETKİNLİKLERİMİZ > KAYIT & KATILIM > GEOAKTİF SEÇKİ > İLETİŞİM Ελληνικά ENGLISH

Geoaktif'te
ilginizi çekebilecek aşağıdaki etkinlikler de var...Dil ve Kültür Kurslarımız
Arapça Kursu
Arnavutça Kursu
Boşnakça Kursu
Çerkezce Kursu
Ermenice Kursu
Farsça Kursu
Gürcüce Kursu
İbranice Kursu
Kürtçe Kursu
Latince Kursu
Lazca Kursu
Osmanlıca kursu
Pomakça Kursu
Sırpça Kursu
Süryanice Kursu
Yunanca Kursu
Zazaca Kursu
 
Dans Kurslarımız
Ballfolk Kursu
Yunanistan Dansları Kursu
Govend Kursu
Roman Dansları Kursu
Latin Dansları Kursu
 
Diğer Kültür Sanat Kursları
Def - Erbane Kursu
Buzuki Kursu
Santur Kursu
Doğaçlama Tiyatro Kursu
 

Buzuki Kursu - Başlangıç Seviye Sınıfı

Teknik Bilgiler
Başlangıç Tarihi Buzuki kursumuz yeterli sayıda katılımcı olduğunda başlayacaktır.
Gün ve Saat  
Ders Süresi Haftada 1 defa, 2 saat
Toplam Kurs Süresi 9 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir
Ücret Aylık 300 TL (4 hafta = 4 ders)
Lütfen Dikkat!!!

-Buzuki kursumuz klasik rembetiko geleneğine bağlı olarak üç telli buzuki (triakordo) stiline göre verilecektir.

-Hocamız Türkçe bilmediğinden, ders anlatım dili İngilizce veya Yunanca olacaktır. Katılımcıların bu iki dilden birini en azından basit düzeyde anlayacak durumda olmaları gerekmektedir.


Buzuki Kursumuz Hakkında Genel Bilgiler

Buzuki kursumuz haftada bir defa iki saat süreyle yapılacaktır. İlk birkaç derste teorik bir müzik çalışması üzerinde durulacak; bu çalışma kapsamında katılımcıya temel düzeyde nota (bona, solfej) bilgileri öğretilecek. İlerleyen derslerde buzuki enstrümanının teknik yapısı, müzikal perde sistemi, tutuş pozisyonu ve pena kullanımı öğretilerek ilk etütlere geçilecek. Buzuki kursumuz kapsamında temel olarak klasik rembetiko şarkıları ve günümüz Yunan müziğinde modern rembetiko olarak kavramlaştırılan şarkılar öğretilecek. Bu çalışmaya paralel olarak, buzukinin tarihi, kültürü, geçirdiği evrimler, Yunan müzik enstrümanları içindeki yeri ve unutulmaz buzuki ustalarının yaşamlarından kesitler gibi öğeler içeren teorik bir çalışma da eşlik edecek. Bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmek oldukça meşakkatli bir iş olduğundan, öğrenen kişinin güçlü bir öz-disipline sahip olması, öğretmenin önerdiği çalışma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve kendi kendine bolca tekrar yaparak el becerisini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Müzik enstrüman dersleri fazla katılımcıyla pek verimli olmadıklarından, sınıflarımız 4-6 katılımcı arasında olacaktır. Derslerde ve daha sonra bireysel olarak kullanmak üzere, katılımcının buzuki edinmesi için gerekli koordinasyonu birlikte yapacağız.Buzuki

Buzuki tarihsel Yunan müzik enstrümanlarından biri değildir. Neredeyse eş zamanlı olarak Rembetika müzik kültürüyle birlikte doğmuş ve yine bu kültürle birlikte Anadolu’dan Yunanistan’a gitmiştir. Yunanca'daki "buzuki" sözcüğü Türkçe'deki "bozuk" sözcüğünden türemiştir; etimolojik kaynağının, Anadolu'da yaygın bir şekilde kullanılan bozuk düzen adlı çalma usulüne dayandığı savunulmaktadır. Bağlama, kopuz, tambur ve ud gibi enstrümanlarla aynı çalgı sınıfına girer; metalik, tiz bir sesi vardır ve mızrap ya da pena ile çalınır. Trikordo (Üç Çift Tel) ve Tetrakordo (Dört Çift Tel) olarak iki kategoriye ayrılır. Buzuki’nin Yunan müzik dünyası içindeki yeri tartışmalıdır; bir yandan, Batı Anadolu’daki Ege kıyılarında (Küçük Asya) yaşayan Anadolu Rumları arasında doğan, mübadeleden sonra ise özellikle Pire ve Atina’da varlığını sürdüren rembetiko müzik geleneğinin başlıca enstrümanı olarak kabul edilirken; diğer yandan da, doğudan geldiği ve saf Yunan müzikalitesine uymadığı gerekçesiyle bazı Yunan müzik otoriteleri tarafından hep eleştirilmiştir. Bir başka ihtilaf da bizzat buzuki ustaları arasında patlak vermiştir; uzun yıllar boyunca Üç Çift Tel ile çalınan buzukiye dördüncü çift telin takılmasıyla birlikte, ta günümüze kadar devam eden klasikçiler ve modernler adında keskin bir kamplaşma ortaya çıkmıştır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra buzukinin kökeni ile ilgili tartışmalar sönmeye yüz tutmuş, enstrüman güçlü bir saygınlık kazanmış ve neredeyse ulusal Yunan müzik enstrümanı olarak dünyaya ün salmaya başlamıştır.

 

 


Copyright © 2010 - 2016 Geoaktif Tüm Hakları saklıdır.
Anasayfa l Geoaktif Hakkında l Tüm Etkinliklerimiz l Kayıt & Katılım l Geoaktif Seçki l İletişim l
l English l Ελληνικά l
Diğer Sitelerimiz: Geoaktif Yayınları l Zazaki Kozmos l
Real Time Web Analytics